Instalacje wodne

Instalacje wodne – kompleksowa oferta wykonawstwa

Firma Hydroinstalacja wykonuje kompleksowe prace związane z budową instalacji wodnych. Realizujemy wszystkie niezbędne roboty ziemne związane z prowadzeniem wykopów, podłączaniem i prowadzeniem rur w obrębie działki, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Pomagamy w odprowadzaniu i zagospodarowywaniu deszczówki i wykonywaniu odwodnień. Zakładamy nawadnianie w ogrodach i na terenach zielonych. Prowadzimy prace ziemne każdego rodzaju przy użyciu minikoparki lub koparkoładowarki.

Doprowadzanie mediów: przyłączanie wody, odprowadzanie ścieków

Świadczymy usługi doprowadzania mediów do obiektów budowlanych, zarówno nowopowstających, jak i już istniejących. Wykonujemy przyłącza wody i odprowadzenia ścieków do kanalizacji miejskiej lub szamb czy zbiorników przydomowych oczyszczalni. Realizujemy przyłącza wod.-kan. na podstawie istniejącej dokumentacji technicznej, bądź pomagamy w jej uzyskaniu dzięki współpracy z doświadczonymi projektantami. Na życzenie wykonujemy wykopy pod sieci energetyczne, teleinformatyczne oraz gazowe. Podejmujemy się prac związanych z doprowadzaniem mediów do budynków usytuowanych na już zagospodarowanym terenie. Umożliwiamy łatwe i bezproblemowe podłączanie wody i kanalizacji dzięki wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu – minikoparek i koparko ładowarek. Za sprawą tego rodzaju sprzętu zmniejszamy prawdopodobieństwo uszkodzenia istniejącej zieleni, elementów małej architektury czy ścieżek i podjazdów.
Realizujemy kompleksowe usługi doprowadzania mediów i przeprowadzania odbiorów instalacji wod.-kan., współpracując z podmiotami uprawnionymi do ich wykonania. Załatwiamy wszelkie sprawy związane z kontrolą szczelności, zachowania odpowiednich spadków, zastosowania właściwej kompensacji wydłużeń rurociągu, a także ze zgodnością przebiegu i usytuowania poszczególnych elementów instalacji z projektem.

Nawadnianie ogrodów