Instalacje deszczowe
Instalacje deszczowe

Instalacje deszczowe

Firma Hydroinstalacja montuje systemy pozwalające na zagospodarowanie deszczówki. Zakładamy zbiorniki umożliwiające gromadzenie wody opadowej do późniejszego wykorzystania przy podlewaniu roślin. Wykonujemy również instalacje do rozsączania wody, które rozprowadzają deszczówkę w glebie, dzięki retencji poprawiając warunki do wzrostu roślin. Systemy rozsączające mogą być stosowane w miejscach, gdzie jest odpowiedni, przesiąkliwy rodzaj gleby. W przypadku gleb gliniastych czy składających się z iłów należy wymienić warstwę ziemi bądź wykorzystać zbiorniki na deszczówkę lub wykonać system odprowadzający wodę z opadów do oczka wodnego czy też do kanalizacji. Nasza firma pomaga w wyborze najlepszego rozwiązania i dopasowaniu instalacji wykorzystującej wodę opadową do wielkości dachu oraz przepuszczalności i rodzaju gruntu na działce.